DESPRE NOI

Noi credem

 • Duhul Sfânt împreună cu Tatăl și cu Fiul au conlucrat la creația lumii. Tatăl ne-a dat Duhul Sfânt ca să ne facă asemenea chipului Fiului Său, Isus Hristos. Fiul lui Dumnezeu Isus Hristos, pe care Îl cunoaștem este Acela în puterea Duhului Sfânt, înviat și glorificat. El a făcut o promisiune minunată în Ev. după Ioan 14:16-17: ”Și Eu voi ruga pe Tatăl, și El vă va da un alt Mângaietor, care să rămână cu voi în veac; și anume Duhul adevărului. Lumea nu-L poate accepta și primi, pentru că nu-L vede si nu-L cunoaște; dar voi Îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi.” Duhul Sfânt este cu noi pentru totdeauna. El nu este cunoscut și primit de oricine, ci de aceia care sunt pregătiți pentru El. Duhul Sfânt ne arată păcatele noastre și cât de grave sunt ele. Duhul Sfânt ne ajută să-L acceptăm și primim pe Isus Hristos ca Mântuitor personal. El ne transformă viețile într-un mod complet. Această transformare se numește convertire sau naștere din nou.
 • Isus Hristos este Salvatorul de suflete. Pentru aceasta a venit, a trăit, a murit și a înviat. El a venit să restaureze relația si părtășia dintre Dumnezeu și om. După natura umană, Isus Hristos este descendent din linia genealogică a lui David. După natura divină, El a fost demonstrat cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea din morți. Acum, El șade la dreapta tronului lui Dumnezeu (Evrei 12:2; Romani 1:2-4). El a fost ispitit în toate ca și noi, dar fără să păcătuiască. Isus Hristos ne iubește, a murit pentru noi, domnește în slavă și putere și încă se roagă pentru noi.
 • Oamenii lui Dumnezeu din Scripturi au fost inspirați de Duhul Sfânt când au adus mesajele primite din partea lui Dumnezeu. Sfânta Scriptură este mai mult decât evenimente istorice și înțelepciune din vremuri străvechi. Este mesajul harului lui Dumnezeu pentru astăzi (2 Timotei 3:16; 2 Petru 1:21).
  Păcatul trimite omul spre moarte veșnică și nimicire, dar Cuvântul lui Dumnezeu aduce viață. Dacă Isus Hristos este Domnul și Mântuitorul nostru, un nou trup, suflet si duh ne asteaptă în acea zi. Duhul lui Dumnezeu mărturisește împreună cu duhul nostru că suntem copiii lui Dumnezeu (Romani 8:16).
 • Mântuirea înseamnă să fii eliberat de păcat si consecințele lui și este primită prin credința în puterea Sângelui lui Isus Hristos. Oricem om trebuie să îl accepte pe Isus Hristos ca Domn și Mântuitor personal, altfel Jertfa de la cruce nu îl va salva.
 • Cuvântul lui Dumnezeu înnoiește mintea noastră, iar Duhul lui Dumnezeu înnoiește puterea noastră. A fii născut din nou înseamnă a avea nu doar Cuvântul lui Dumnezeu, ci și Duhul Lui, împreună cu pocăința și credința active în inimile noastre.
 • Vindecarea divină este puterea supranaturală a lui Dumnezeu ce aduce sănătate în trupul uman. Este primită prin credința în lucrarea desăvârșită a Domnului Isus Hristos de la Cruce. Toată pedeapsa, zdrobirea pe care Isus Hristos a primit-o, înainte și în trimpul crucificării a fost pentru vindecarea noastră – duh, suflet și trup. Prin rănile Lui, suntem vindecați. Vindecarea divină face parte din beneficiile pe care Isus Hristos le-a câștigat pentru noi la Calvar.
 • Credem în botezul în apă și botezul în Duhul Sfânt. Credem în vorbirea în alte limbi după cum Duhul lui Dumnezeu călăuzește. (Fapte 2:4). Toți cei ce intră în trupul lui Hristos, sunt adăugați datorită botezului Duhului Sfânt (1 Corinteni 12:13; Romani 8:9). Când ești botezat în Duhul Sfânt, puterea lui Dumnezeu vine peste tine, așa cum a venit peste primii ucenici în ziua Cincizecimii (Fapte 2:1-4). Când puterea lui Dumnezeu vine peste tine, Duhul Sfânt va influența totul cu privire la tine. Duhul Sfânt va produce râuri de viață, bucurie, dragoste și putere, ce vor curge prin duhul tău înspre nevoile celor din jur (Ioan 7:37-38).
 • Credem în Cina Domnului așa cum a instaurat-o Isus Hristos împreună cu ucenicii Lui în Matei 26:26-28, “Pe când mâncau ei, Isus a luat o paine; și, după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor Lui, zicând: „Luați și mâncați; acesta este trupul Meu.” Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat, zicând: „Beți toti din el; acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți, pentru iertarea păcatelor.’” După cum ucenicii au primit instrucțiuni cum să ia parte la Cina Domnului prin Isus Hristos, și noi luăm parte la Cina Domnului (2 Petru 1:4), pe baza instrucțiunii și călăuzirii Duhului Sfânt (1 Corinteni 2:10; 11:26-31).
 • Isus Hristos va reveni, întocmai cum a plecat (Fapte 1:11; 1 Tesaloniceni 4:16-17).