DESPRE NOI

Nădejde în Hristos România

Biserica Nădejde în Hristos – nu este altceva decât mărturia Duhului Sfânt prin Apostolul Petru către întreaga umanitate, și anume: „În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți decât Isus Hristos (Fapte 4:12)”.

Scopul Bisericii este simplu și clar: prin harul Evangheliei să caute să mântuiască ce este pierdut (Luca 19:10).

Într-o generație fără nădejde și fără credință autentică, când inimile multora s-au întors dinspre Creator și s-au dedat plăcerilor și poftelor veacului acestuia, noi credem că Domnul Isus Hristos este Același precum a fost acum 2000 de ani, plin de compasiune si milă față de oameni, fiind gata să aducă o soluție pentru cei pierduți, legați, zdrobiți și robi puterii păcatului și întunericului.

Biserica Nădejde în Hristos este un instrument în mâna Duhului Sfânt, având ca principal țel, acela de a inscripționa în inimile oamenilor întelegerea că Dumnezeu încă iubește și dorește să restaureze pe toți cei ce vin la El cu sinceritate și pocăință, în poziția în care au fost creați să fie, în Hristos.

Nu este vorba despre mesager-slujitor, ci despre mesajul neschimbat. Nu este vorba despre minuni, ci despre Cel ce lucrează minunile. Nu este vorba despre om, ci despre Creator. Totul este despre ISUS HRISTOS. Cuvântul etern – mesajul etern al Domnului nostru Isus Hristos va rămâne pentru totdeauna, chiar și în mijlocul situaților critice, confuze și dificile.