DESPRE NOI

Slujitorul lui Dumnezeu Sorin

Sorin Eusebiu Ciceo este Pastorul Bisericii „Nădejde în Hristos România”. Născut în 21 Decembrie 1984 în orașul Timișoara, partea de vest a României, P. Sorin Ciceo a urmat diferite direcții în viață: sport, afaceri, vânzări, până a se dedica chemării lui Dumnezeu pentru din viața lui.

Deși era implicat în diferite activități și proiecte în viața personală, doar când a întâlnit harul nemeritat și chemarea lui Dumnezeu prin experiență supranaturală, atunci scopul a devenit clar, iar direcția chemării trasată, și anume a trăi și a-L proslăvi pe Isus Hristos cu întreaga viață supusă Lui.

Venind în contact cu Cuvântul lui Dumnezeu și mediul creștin din țara sa, foamea și setea lui, erau de a vedea Biblia manifestându-se și în zilele de astăzi întocmai cum era și înainte, fiindcă: „Nu este cu putință ca Dumnezeu să mărturisească un lucru, iar apoi să-l anuleze”, spunea el.

Puterea de a trăi o viață sfântă, puterea de a birui cursele și lucrările lui Satan, puterea de a trăi liber față de păcat și vinovăția păcatului, puterea de vindecare și eliberare în numele lui Isus pentru cei apăsați, puterea de a spune „Nu” păcatului și „Da” neprihănirii, au devenit dorința și scopul lui în viață.

Fiidcă Dumnezeu Atotputernic cunoaște și aude rugăciunea și năzuința inimii, la vremea hotărâtă de El, prin descoperire de Sus, l-a chemat pe slujitorul Său Sorin să învețe și să aprofundeze căile Lui în Grecia, la Biserica SCOAN, aflată sub mentoratul și leadershipul omului lui Dumnezeu Harry. Acolo a învățat că procesul de zidire a caracterului este mult mai important decât rezultatul final, deoarece caracterul dobândit prin proces, reprezintă uleiul ce menține ungerea lui Dumnezeu activă, arzând în viața oricărui slujitor. Împreună cu soția lui și cu mulți alții din diferite țări, a renunțat la confortul unui stil de viață liniștit pentru a fi parte la acel mod unic de training în vederea zidirii caracterului. După ce prin harul lui Dumnezeu a primit ungerea Duhului Sfânt, Dumnezeu a început să îl folosească în lucrarea de slujire în eliberare, vindecare și cea profetică, sub îndrumarea și supervizarea mentorului său. Dumnezeu nu caută perfecțiune, ci disponibilitate atunci când te cheamă.

„Orice om are o chemare din partea Celui Preaînalt. Dacă urmărești direcția chemării tale, te vei surprinde pe tine – și prin harul Lui, vei face o diferență în generația ta, pentru Isus Hristos!”